Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowań

Urazy głowy

 • Drobne urazy bez uszkodzenia mózgu: do £6,000;
 • Drobne uszkodzenia mózgu, szybki powrót do zdrowia: do £50,000;
 • Poważne uszkodzenia mózgu, trwałe objawy: do £235,000;

Urazy oczu

 • Drobne urazy, ból, zakłócenia wizji: do £4,000;
 • Tymczasowa utrata widzenia: do £10,000;
 • Całkowita utrata wzroku w jednym oku: do £32,000;

Urazy uszu

 • Niewielka utrata słuchu: do £6,000;
 • Szumy uszne, umiarkowana utrata słuchu: do £19,000;
 • Szumy uszne, poważna utrata słuchu: do £26,000;

Uszkodzenia szczęki

 • Utrata lub poważne uszkodzenie zębów tylnych: do £850;
 • Utrata lub poważne uszkodzenie zębów przednich: do £5,000 (za ząb);

Uszkodzenia twarzy

 • Złamanie kości policzkowych: do £10,000;
 • Złamanie nosa: do £14,000;
 • Złamanie wielu kości twarzy: do £15,000;
 • Złamanie szczęki: do £26,500;
 • Blizny na twarzy mężczyzny, od niedużych do poważnych: do £38,000;
 • Blizny na twarzy kobiety, od niedużych do poważnych: do £56,000;

Urazy szyi

 • Urazy kręgów szyjnych, dobry powrót do zdrowia: do £3,500;
 • Umiarkowane uszkodzenia kręgów szyjnych: do £14,500;
 • Poważne uszkodzenia, trwały uszczerbek na zdrowiu: do £86,500;

Sprawdź jakie należy Ci się

odszkodowanie

[CP_CALCULATED_FIELDS id="6"]

NAPISZ DO NAS
WYPADKI DROGOWE

Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors specjalizuje się w szeroko pojętych wypadkach komunikacyjnych. Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych zaliczyć możemy:

 • Nadmierną prędkość;
 • Złe warunki pogodowe;
 • Brak doświadczenia kierowcy;
 • Niezapięte pasy bezpieczeństwa;
 • Utratę kontroli nad pojazdem;
 • Brak znajomości przepisu ruchu drogowego;
 • Problemy natury zdrowotnej np. zasłabnięcie.

Uwaga! Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku komunikacyjnym, msz obowiązek zawiadomić odpowiednie służby! Pamiętaj, że odszkodowanie należy Ci się nawet wtedy, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku bądź nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej.

O odszkodowanie ubiegać się mogą wszystkie osoby, które bezpośrednio uczestniczyły w wypadku drogowym:

 • Kierowca pojazdu, który nie jest odpowiedzialny za spowodowanie wypadku;
 • Pasażerowie pojazdów, również tego, w którym znajdował się kierowca odpowiedzialny za wypadek;
 • Rowerzyści;
 • Motocykliści;
 • Piesi;
 • Dzieci uczestniczące w wypadku;
 • Wszyscy inni uczestnicy ruchu drogowego.

UWAGA! JEŻELI TWOJE AUTO NIE NADAJE SIĘ DO EKSPLOATACJI PO WYPADKU SAMOCHODOWYM MASZ PEŁNE PRAWO UBIEGAĆ SIĘ O SAMOCHÓD ZASTĘPCZY.

Zgłoś wypadek
WYPADKI W MIEJSCU PRACY

Każdy pracodawca ma obowiązek zastosować się do przepisów BHP obowiązujących na terenie Wielkiej Brytanii. Musi on m.in.:

 • Utrzymywać odpowiedni poziom hałasu, pyłów oraz gazu;
 • Zabezpieczyć wszystkich swoich pracowników odzieżą ochronną, jeżeli jest ona niezbędna;
 • Serwisować maszyny, urządzenia i narzędzia;
 • Przygotować miejsce pierwszej pomocy oraz niezbędne materiały opatrunkowe;
 • Dokumentować wszystkie wypadki na terenie miejsca pracy;
 • Dbać o bezpieczeństwo swoich pracowników maksymalnie niwelując ryzyko wystąpienia zagrożenia.

Jeżeli miałeś wypadek w pracy koniecznie poinformuj o zdarzeniu swojego przełożonego. Dopilnuj, aby spisał on niezbędne oświadczenie, a następnie udaj się do lekarza. O odszkodowanie mogą ubiegać się wszyscy Ci, którzy ulegli wypadkowi w miejscu pracy nie ze swojej winy, a z winy osób trzecich – nie tylko pracodawcy, ale również współpracowników.

Osoba poszkodowana może ubiegać się:

 • Odszkodowanie zdrowotne;
 • Odszkodowanie z tytuły niezdolności do pracy;
 • Odszkodowania za utratę dochodów;
 • Odszkodowanie za zniszczone mienie;
 • Odszkodowanie za śmierć poniesioną w wyniku pracy.
Zgłoś wypadek
WYPADKI W MIEJSCU PUBLICZNYM

Centrum Odszkodowań Kancelarii Camps Solicitors specjalizuje się w procesach odszkodowawczych na skutek wypadków w miejscu publicznym. Za wypadki w miejscu publicznym można uznać:

 • Poślizgnięcia;
 • Upadki spowodowane nierówną powierzchnią;
 • Potknięcia;
 • Poślizgnięcia na mokrej, nieoznakowanej podłodze np. w sklepach i hipermarketach;
 • Uderzenia ciężkimi przedmiotami.
Zgłoś wypadek